Jeff Gordon Takes Unsuspecting Journalist on Wild Police Chase


Watch Jeff Gordon’s First ‘Test Drive’ Prank

[pepsi/via]